4 mei herdenking 2020

Voor het eerst speelde Jorrit op dit officiele moment het taptoe-signaal. Na de 2 minuten stilte blies hij het Wilhelmus waarbij enkele buurtbewoners vanaf hun stoep mee konden zingen. Op deze manier hebben we geprobeerd om, binnen de geldende regels, toch een respectvolle 4 mei herdenking te houden. [video: Fons] [tekst: waffum.nl]