Nieuws afgelopen maand

Geslaagd concert!
Op zaterdag 13 april heeft Euphonia/triton een succesvol concert gegeven in de aula van het
HHC, die zich daar door de entourage en de akoestiek zich uitstekend voor leent
Onder leiding van onze dirigent Jack Stiphout bracht het orkest spetterende en soms ook
gevoelige muziek ten gehore, wat door het aanwezige publiek erg werd gewaardeerd.
En zeker het stuk “Ode aan het nederlied” was een groot succes, deze medley van bekende
Nederlandse liedjes werd enthousiast mee gezongen en geklapt. Het gaat te ver om alle
stukken op te noemen maar “Sugar Blues” met een prachtige solo van saxofonist Petra van
Zanden en “Balkan Fantasy” met zijn snelle en meeslepende ritme vielen erg in de smaak.
In de pauze werden er lootjes verkocht en gingen heel wat gelukkigen met een of meerdere
prijzen naar huis.
Na afloop was er een staande ovatie en werd de avond na een toegift, met een goed gevoel
afgesloten en ging het publiek tevreden huiswaarts of bleven nog een tijd gezellig napraten
over deze avond.
Koningsdag
Op 27 april hebben wij ’s morgens onze medewerking verleent tijdens het ceremonieel vlag
hijsen t.b.v. koningsdag. Wij hebben daar het “Wilhelmus”en enkele marsjes gespeelt en is er
ook aandacht geschonken aan de enige geridderde persoon in de nieuwe gemeente Het
hogeland dit jaar, n.l Dhr Henk v.d. Berg. Hem viel felicitaties, bloemen, een toespraakje en
een serenade ten deel. Hierna trok de vereniging naar Winsum voor een optreden in
Twaalfhoven en later op het dorpsplein van Winsum, beide heel succesvol en leuk om te
doen.
Rectificatie
N.a.v. ons stukje van de vorige maand, moet er even iets recht gezet worden betreft de
herdenkingsbijeenkomst van 4 mei, waar wij onze medewerking aan hebben verleent, door
ons werd vermeld dat het om een kerkdienst zou gaan. Het oranjecomité heeft ons erop
gewezen dat de bijeenkomst wel toevallig werd gehouden in de kerk (geschikte ruimte, goede
akoestiek, orgel) maar het geen kerkdienst is en de bezoekers geen kerkganger zijn. Omdat
in het verleden er wel een kerkdienst gehouden werd op 4 mei werd deze bijna alleen bezocht
door kerkleden. Vele jaren geleden heeft het Oranjecomité hier bewust mee gebroken omdat 4
mei een herdenking en bijeenkomst is voor en door alle Warffumers
Anjerfonds
In week 21 (20-26 mei) gaan collectanten van Euphonia met bussen bij de deuren langs i.v.m.
de anjerfondscollecte. De helft van de opbrengst gaat naar de vereniging.

Het Bestuur